Werkend Landschap ontwerpt en onderzoekt erf, stad, landschap en regio. Het landschap staat voor ons altijd op de eerste plaats, als integrerend kwaliteitskader voor tal van ruimtelijke ontwikkelingen. Het bedrijf is opgericht door Peter Hermens en staat midden in een breed netwerk van experts.

Een ‘werkend landschap’ is functioneel en betrekt landschap vormende, sturende, historische en ecologische processen. Het inspireert, informeert en activeert de mensen die het gebruiken. Een werkend landschap geeft richting aan buitengebied, natuur en water, maar vormt ook de noodzakelijke basis voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Het landschap beschouwen wij als een podium, waar mens en dier de artiesten zijn die er optreden. Landschap is pas interessant als het in gebruik wordt genomen.