Werkend Landschap is opgericht door Peter Hermens, vanuit de overtuiging dat het landschap in de toekomst veel beter en mooier kan zijn. Dat is hard werken, maar het is ook de morele plicht die we naar volgende generaties toe hebben.

Een ‘werkend landschap’ is functioneel en betrekt landschap vormende, sturende, historische en ecologische processen. Het inspireert, informeert en activeert de mensen die het gebruiken. De tijd is rijp om de dynamiek van huidige transities te benutten voor het maken van nieuwe, fantastische landschappen.

Peter is een allround ontwerper en onderzoeker met kennis van zowel het kleinste (erf, straat en plein) als het grootste (landschapsplannen, gebiedsvisies, beleid en geografie) schaalniveau. Met nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, creativiteit, met verrassende inzichten, betrokkenheid en inspirerende samenwerkingen zoekt hij naar nieuwe wegen in vaak oude landschappen.