Werkend Landschap laat landschap leven! Wij werken dagelijks aan toekomsten om naar te verlangen. Dat doen we vanuit de overtuiging dat ons landschap veel beter, mooier en inclusiever kan zijn. Dat is hard werken, maar het is ook de morele plicht die we naar volgende generaties toe hebben.

Een ‘werkend landschap’ is functioneel en betrekt landschap vormende, sturende, historische en ecologische processen. Het inspireert, informeert en activeert de mensen die het gebruiken. De tijd is rijp om de dynamiek van huidige transities te benutten voor het maken van nieuwe, fantastische landschappen.

Als allround ontwerpers en onderzoekers hebben we kennis van zowel het kleinste (erf, straat en plein) als het grootste (landschapsplannen, gebiedsvisies, beleid en geografie) schaalniveau. Met nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, creativiteit, met verrassende inzichten, betrokkenheid en inspirerende samenwerkingen zoeken we naar nieuwe wegen in vaak oude landschappen.