Peel Natuurdorpen

Met Peel Natuurdorpen onderzoeken we de kansen voor landschapslandbouw: klein wonen in nieuwe natuur op boerenland en doorbreken barricades om dorp en buitengebied weer met elkaar te verbinden. In de Peel maakt een productielandschap van maïs, lelies, bieten en grote stallen plaats voor bossen, heggen, houtwallen, waterpartijen en kruidenrijk grasland met koeien. De boer blijft […]

Herenboeren Nederland

In opdracht van Stichting Herenboeren Nederland ondersteunt Werkend Landschap bij de totstandkoming van nieuwe Herenboerderijen door heel het land. Een Herenboerderij is een duurzaam opererend, kleinschalig coöperatief gemengd bedrijf. Mens, natuur en landbouw komen er samen en dat vinden wij mooi! We stellen ons in dienst van het concept, beheersen de inhoud daarvan en zetten eerste […]

Voedselbos Lingehout

Het Voedselbos Lingehout wordt aangelegd op landgoed Groot-Westerhout gelegen in Gelderland. De ontwikkeling wordt gerealiseerd door Betuwewind, een coöperatie die eigen windmolens in eigendom heeft en revenuen investeert om brede maatschappelijke meerwaarde te creëren. 12 hectare grond in een kromming van de Linge krijgt hier een nieuwe functie. Werkend Landschap is verantwoordelijk voor het ontwerp, […]

Waterbiografie van de Liemers

De Liemers (gemeenten Zevenaar, Westervoort, Duiven en de gemeente Montferland) is gevormd door het water. Hier komt de Rijn ons land binnen en wordt het water tussen Waal, Nederrijn/Lek en de IJssel verdeeld. Om de kennis van de vormende kracht van het water te bundelen en om te onderzoeken hoe water een belangrijke drager kan […]

Zuid-Limburgse Stadslandschappen

Het prachtige landschap van Zuid-Limburg spreekt tot de verbeelding en heeft het predicaat Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Inwoners van de Zuid-Limburgse steden recreëren er massaal, evenals de vele toeristen. Ook de grote steden in Zuid-Limburg hebben aansprekende kwaliteiten. Maar de hele wereld tussen stad en landschap in staat onder druk. Hier is een tussenland ontstaan van […]

HeeSchaop

Op het bedrijventerrein Heesch-west gaan we samen met initiatiefnemer HeeSchaop, Agroforestrysupplies, Cosun en ZLTO de bedrijfslocatie van HeeSchaop omtoveren tot een toegangspoort tot Heesch-west. Hierbij gaat HeeSchaop een rijk en afwisselend landschap met agroforestry en traditionele parkelementen beheren met behulp van een schaapskudde opgebouwd uit weerbare melkschapen.Het terrein gaat een heus belevingspark worden waar bezoekers […]

Eo Wijers – Nieuwste Oogst

Met veel enthousiasme werkte Werkend Landschap samen met Verhoeven|De Ruijter, Bosgroep-Zuid, HAS Den Bosch, Duneworks en Schetsontwerp aan een visie op een nieuw gebiedsarrangement voor het gebied Kempen en Groote Heide. We deden dit in het kader van de Eo-Wijers Competitie. Ons voorstel voor een transitie van het landelijk gebied in drie hoofdpunten:1. benader het […]

HalloBoer!

Een transparante voedselketen is het fundament voor een mooi buitengebied. Vanuit die overtuiging  is Peter initiatiefnemer van HalloBoer. HalloBoer! is een website die boeren en producten letterlijk op de kaart zet. Een Google map waarop je kunt zien wat op een specifieke locatie het aanbod is van producten uit de streek. HalloBoer! betrekt de consument […]

Ministerie van Voedsel

De discussie rond ons voedsel loopt steeds vaker hoog op. Als het gaat om thema’s als schaalvergroting, high-tech voedsel, hang naar oude ambachten of biologisch geproduceerd voedsel is de discussie vaak emotioneel en lopen de feiten door elkaar. Om geïnformeerd te sturen aan de discussie en inzicht te geven in de complexiteit van ons voedselsysteem […]