Waterbiografie van de Liemers

De Liemers (gemeenten Zevenaar, Westervoort, Duiven en de gemeente Montferland) is gevormd door het water. Hier komt de Rijn ons land binnen en wordt het water tussen Waal, Nederrijn/Lek en de IJssel verdeeld. Om de kennis van de vormende kracht van het water te bundelen en om te onderzoeken hoe water een belangrijke drager kan […]

Eo Wijers – Nieuwste Oogst

Met veel enthousiasme werkte Werkend Landschap samen met Verhoeven|De Ruijter, Bosgroep-Zuid, HAS Den Bosch, Duneworks en Schetsontwerp aan een visie op een nieuw gebiedsarrangement voor het gebied Kempen en Groote Heide. We deden dit in het kader van de Eo-Wijers Competitie. Ons voorstel voor een transitie van het landelijk gebied in drie hoofdpunten:1. benader het […]

Landschapsbiografie Noardeast-Fryslân

Werkend Landschap heeft samen met Cultuurland Advies aan een uitgebreide landschapsbiografie voor Noardeast-Fryslân gewerkt.  Hierin beschrijven we de ontstaansgeschiedenis van het kenmerkende landschap vanaf de prehistorie tot nu in drie delen: (1) de vorming van het landschap, (2) het waddengebied en (3) het veen. In de verschillende hoofdstukken lichten we de belangrijkste kernkwaliteiten er uit. […]

Zuid-Limburgse Stadslandschappen

Het prachtige landschap van Zuid-Limburg spreekt tot de verbeelding en heeft het predicaat Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Inwoners van de Zuid-Limburgse steden recreëren er massaal, evenals de vele toeristen. Ook de grote steden in Zuid-Limburg hebben aansprekende kwaliteiten. Maar de hele wereld tussen stad en landschap in staat onder druk. Hier is een tussenland ontstaan van […]

Lemelerberg

De Lemelerberg maakt onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Vecht-Beneden Regge en staat de komende jaren voor een flinke transformatie. De Lemelerberg was ooit een groot aaneengesloten heide- en stuifzandlandschap dat door eeuwenlang graas- en plagbeheer is ontstaan. Door de opkomende vraag naar hout voor de mijnbouwindustrie is het gebied de laatste eeuw bebost. Centraal […]

Energiek Eerbeek

Papierdorp Eerbeek vormt al honderden jaren een door mensen beïnvloed en bewoond energielandschap waar papierindustrie, water, bos en energie met elkaar verweven zijn. Die wederzijdse afhankelijkheid van energie en omgeving levert nu problemen op: de industrie beperkt de omgeving en omgekeerd. De historische logica van papierdorp Eerbeek is onzichtbaar en onleesbaar geworden. Samen met Bright […]

Lokaal Kapitaal

Het team van Werkend Landschap, Woonpioniers en De Bewuste Stad is één van de drie teams die in het kader van de competitie Panorama Lokaal werkten een een visie op de wijk Bargeres. Deze wijk staat voor een aantal grote opgaven: de woningvoorraad sluit niet meer aan op de huidige behoefte, de wijkstructuur, het “ruimtelijke […]

Zonnevisie Pekela

De gemeente Pekela werkt op dit moment aan een strategie om binnen de wettelijke kaders, maar met eigen ambities, aan de gestelde klimaatdoelen te werken. Als eerste concrete stap heeft de gemeente Pekela aan Werkend Landschap gevraagd om een visie te maken voor zonnevelden. De visie geeft inzicht in de opgave, stelt een gezamenlijke ambitie […]

Enschede Energie

Duurzame energieopwekking is een transitie die ons allemaal aangaat. Het is niet alleen een kwestie van andere energiebronnen inpluggen, maar een transitie van mondiale opwekking naar lokale opwekking, van ondergrondse bronnen naar bovengrondse bronnen, van een relatief kleine ruimtelijke impact naar een groot ruimtebeslag, van enkele energiegiganten naar een veelvoud aan burgerinitiatieven en coöperaties. De […]

Aamsveen

Het Natura2000-gebied Aamsveen behoort tot een van de weinig overgebleven hoogveengebieden van West-Europa. Door verdroging en stikstofdepositie staat de kwaliteit van het gebied onder druk. Het herstel van de waterhuishouding van het Aamsveen is de kern van de te nemen PAS-maatregelen. Om tot een coherent plan voor het gebied te komen zijn naast ecologische en […]