Peel Natuurdorpen

Met Peel Natuurdorpen onderzoeken we de kansen voor landschapslandbouw: klein wonen in nieuwe natuur op boerenland en doorbreken barricades om dorp en buitengebied weer met elkaar te verbinden. In de Peel maakt een productielandschap van maïs, lelies, bieten en grote stallen plaats voor bossen, heggen, houtwallen, waterpartijen en kruidenrijk grasland met koeien. De boer blijft […]

Herenboeren Nederland

In opdracht van Stichting Herenboeren Nederland ondersteunt Werkend Landschap bij de totstandkoming van nieuwe Herenboerderijen door heel het land. Een Herenboerderij is een duurzaam opererend, kleinschalig coöperatief gemengd bedrijf. Mens, natuur en landbouw komen er samen en dat vinden wij mooi! We stellen ons in dienst van het concept, beheersen de inhoud daarvan en zetten eerste […]

Landgoederen van textiel

De 9 landschapsparken van de Twentse textielfabrikanten zijn onderdeel van uniek erfgoed die Landschap Overijssel op haar eigen gronden heeft. De grote problematiek is dat de landgoederen allemaal dateren uit de jaren 1880 tot 1930, wat nu ook leidt tot nagenoeg dezelfde problemen.Klimaatverandering zorgt zo voor het droogvallen van beken, de letterzetter (kever) beschadigt de […]

Voedselbos Lingehout

Het Voedselbos Lingehout wordt aangelegd op landgoed Groot-Westerhout gelegen in Gelderland. De ontwikkeling wordt gerealiseerd door Betuwewind, een coöperatie die eigen windmolens in eigendom heeft en revenuen investeert om brede maatschappelijke meerwaarde te creëren. 12 hectare grond in een kromming van de Linge krijgt hier een nieuwe functie. Werkend Landschap is verantwoordelijk voor het ontwerp, […]

Buitenlokalen

Landschap Overijssel heeft Werkend Landschap gevraagd om mee te denken over de belevingswaarde en inrichting van bestaande entrees en parkeerplaatsen van de natuurgebieden die in handen zijn van Landschap Overijssel. Het doel van Landschap Overijssel is de bezoeker voorzien van informatie over het landschap. Deze buitenlokalen komen er in verschillende hoedanigheden.Zo kan een buitenlokaal louter […]

Landschapsbiografie Noardeast-Fryslân

Werkend Landschap heeft samen met Cultuurland Advies aan een uitgebreide landschapsbiografie voor Noardeast-Fryslân gewerkt.  Hierin beschrijven we de ontstaansgeschiedenis van het kenmerkende landschap vanaf de prehistorie tot nu in drie delen: (1) de vorming van het landschap, (2) het waddengebied en (3) het veen. In de verschillende hoofdstukken lichten we de belangrijkste kernkwaliteiten er uit. […]

Waterbiografie van de Liemers

De Liemers (gemeenten Zevenaar, Westervoort, Duiven en de gemeente Montferland) is gevormd door het water. Hier komt de Rijn ons land binnen en wordt het water tussen Waal, Nederrijn/Lek en de IJssel verdeeld. Om de kennis van de vormende kracht van het water te bundelen en om te onderzoeken hoe water een belangrijke drager kan […]

Zuid-Limburgse Stadslandschappen

Het prachtige landschap van Zuid-Limburg spreekt tot de verbeelding en heeft het predicaat Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Inwoners van de Zuid-Limburgse steden recreëren er massaal, evenals de vele toeristen. Ook de grote steden in Zuid-Limburg hebben aansprekende kwaliteiten. Maar de hele wereld tussen stad en landschap in staat onder druk. Hier is een tussenland ontstaan van […]

HeeSchaop

Op het bedrijventerrein Heesch-west gaan we samen met initiatiefnemer HeeSchaop, Agroforestrysupplies, Cosun en ZLTO de bedrijfslocatie van HeeSchaop omtoveren tot een toegangspoort tot Heesch-west. Hierbij gaat HeeSchaop een rijk en afwisselend landschap met agroforestry en traditionele parkelementen beheren met behulp van een schaapskudde opgebouwd uit weerbare melkschapen.Het terrein gaat een heus belevingspark worden waar bezoekers […]

Janmiekeshoeve

Werkend Landschap heeft Agroforestry Supplies ondersteunt bij het ontwerp van de Janmiekeshoeve te Mariahout. Deze melkveehouderij is een continu ontwikkelend regeneratief landbouwbedrijf van 35 hectare, met een 17 hectare groot agroforestry-deel, een mede door Trees4All gerealiseerd voedselbos en een wandelroute op het eigen terrein. Al meer dan een decennium is het bedrijf bezig om te […]