Peel Natuurdorpen

Met Peel Natuurdorpen onderzoeken we de kansen voor landschapslandbouw: klein wonen in nieuwe natuur op boerenland en doorbreken barricades om dorp en buitengebied weer met elkaar te verbinden. In de Peel maakt een productielandschap van maïs, lelies, bieten en grote stallen plaats voor bossen, heggen, houtwallen, waterpartijen en kruidenrijk grasland met koeien. De boer blijft […]

Herenboeren Nederland

In opdracht van Stichting Herenboeren Nederland ondersteunt Werkend Landschap bij de totstandkoming van nieuwe Herenboerderijen door heel het land. Een Herenboerderij is een duurzaam opererend, kleinschalig coöperatief gemengd bedrijf. Mens, natuur en landbouw komen er samen en dat vinden wij mooi! We stellen ons in dienst van het concept, beheersen de inhoud daarvan en zetten eerste […]

Landgoederen van textiel

De 9 landschapsparken van de Twentse textielfabrikanten zijn onderdeel van uniek erfgoed die Landschap Overijssel op haar eigen gronden heeft. De grote problematiek is dat de landgoederen allemaal dateren uit de jaren 1880 tot 1930, wat nu ook leidt tot nagenoeg dezelfde problemen.Klimaatverandering zorgt zo voor het droogvallen van beken, de letterzetter (kever) beschadigt de […]

HeeSchaop

Op het bedrijventerrein Heesch-west gaan we samen met initiatiefnemer HeeSchaop, Agroforestrysupplies, Cosun en ZLTO de bedrijfslocatie van HeeSchaop omtoveren tot een toegangspoort tot Heesch-west. Hierbij gaat HeeSchaop een rijk en afwisselend landschap met agroforestry en traditionele parkelementen beheren met behulp van een schaapskudde opgebouwd uit weerbare melkschapen.Het terrein gaat een heus belevingspark worden waar bezoekers […]

Janmiekeshoeve

Werkend Landschap heeft Agroforestry Supplies ondersteunt bij het ontwerp van de Janmiekeshoeve te Mariahout. Deze melkveehouderij is een continu ontwikkelend regeneratief landbouwbedrijf van 35 hectare, met een 17 hectare groot agroforestry-deel, een mede door Trees4All gerealiseerd voedselbos en een wandelroute op het eigen terrein. Al meer dan een decennium is het bedrijf bezig om te […]

De Keulvoet Kampen

De terpboerderij ‘De Keulvoet’ te Kampen is dringend aan renovatie toe.Sinds 2002 staat het pand leeg. Echter, is het verval pas echt ingezet na de brand in 2019.Een gezin dat eigenaar is van Woonvorm de Maten wil de boerderij in verband met cultuurhistorische waarde weer in de oude staat herstellen.Naast het renoveren en opknappen krijgen […]

Lemelerberg

De Lemelerberg maakt onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Vecht-Beneden Regge en staat de komende jaren voor een flinke transformatie. De Lemelerberg was ooit een groot aaneengesloten heide- en stuifzandlandschap dat door eeuwenlang graas- en plagbeheer is ontstaan. Door de opkomende vraag naar hout voor de mijnbouwindustrie is het gebied de laatste eeuw bebost. Centraal […]

De Horte

Op basis van een uitgebreide historische analyse van Adviesburo Groene Monumenten en Cultuurlandschappen (Karin Bevaart) en in opdracht van Landschap Overijssel, heeft Werkend Landschap een herstelplan gemaakt voor Landgoed de Horte in Dalfsen. Dit veelzijdige landgoed is de thuisbasis van Landschap Overijssel. Waar de Horte al zo vroeg als 1391 is vernoemd met stukken land […]

Zonnepark Spoorzone Deventer

Ten zuiden van de spoorzone bij Deventer ligt een in onbruik geraakt depotterrein van ProRail. Eerste Kwartier ziet op deze plek potentie voor een kleinschalig zonnepark. In eerste instantie als afgeschermde locatie voor energie-opwek, maar op termijn een wijkpark waar de opwekking van duurzame energie hand in hand gaat met verblijfskwaliteit, educatie en innovatie. Werkend […]

Park 1813 Lemelerberg

Rond 1913 is op deze plek heide ontgonnen en een park aangelegd ter ere van het honderdjarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. In 2013 was dit tweehonderd jaar. Deze gebeurtenis viel samen met het 80-jarig jubileum van Landschap Overijssel: reden genoeg voor een opknapbeurt! Door stukken bos te kappen en heide te ontwikkelen ontstaat […]