Waterbiografie van de Liemers

De Liemers (gemeenten Zevenaar, Westervoort, Duiven en de gemeente Montferland) is gevormd door het water. Hier komt de Rijn ons land binnen en wordt het water tussen Waal, Nederrijn/Lek en de IJssel verdeeld. Om de kennis van de vormende kracht van het water te bundelen en om te onderzoeken hoe water een belangrijke drager kan […]

Zuid-Limburgse Stadslandschappen

Het prachtige landschap van Zuid-Limburg spreekt tot de verbeelding en heeft het predicaat Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Inwoners van de Zuid-Limburgse steden recreëren er massaal, evenals de vele toeristen. Ook de grote steden in Zuid-Limburg hebben aansprekende kwaliteiten. Maar de hele wereld tussen stad en landschap in staat onder druk. Hier is een tussenland ontstaan van […]

Energiek Eerbeek

Papierdorp Eerbeek vormt al honderden jaren een door mensen beïnvloed en bewoond energielandschap waar papierindustrie, water, bos en energie met elkaar verweven zijn. Die wederzijdse afhankelijkheid van energie en omgeving levert nu problemen op: de industrie beperkt de omgeving en omgekeerd. De historische logica van papierdorp Eerbeek is onzichtbaar en onleesbaar geworden. Samen met Bright […]

Zonnevisie Pekela

De gemeente Pekela werkt op dit moment aan een strategie om binnen de wettelijke kaders, maar met eigen ambities, aan de gestelde klimaatdoelen te werken. Als eerste concrete stap heeft de gemeente Pekela aan Werkend Landschap gevraagd om een visie te maken voor zonnevelden. De visie geeft inzicht in de opgave, stelt een gezamenlijke ambitie […]

Enschede Energie

Duurzame energieopwekking is een transitie die ons allemaal aangaat. Het is niet alleen een kwestie van andere energiebronnen inpluggen, maar een transitie van mondiale opwekking naar lokale opwekking, van ondergrondse bronnen naar bovengrondse bronnen, van een relatief kleine ruimtelijke impact naar een groot ruimtebeslag, van enkele energiegiganten naar een veelvoud aan burgerinitiatieven en coöperaties. De […]

Stadskanaal op Zon

Werkend Landschap stelde samen met Bright en in opdracht van Gemeente Stadskanaal de visie ‘Stadskanaal op Zon’ op. Het buitengebied van Stadskanaal ligt op het grensvlak van het uitgestrekte veenkoloniale landschap en de zand op duikingen van het Westerwolde. De ambitie voor meer duurzame energie in Stadskanaal is groot en de visie schept daarvoor de […]

Werkconferentie Topsector Energie

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseerde Bright en Werkend Landschap een workshop ‘opschaling regio-aanpak in de energietransitie’ tijdens de werkconferentie Topsector Energie. Aan de hand van een viertal regio’s is verkend wat de drempels zijn voor opschaling van individuele projecten, hoe deze drempels weggenomen kunnen worden en welke kansen er zijn voor […]

Energievisie Landschap Overijssel

Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt natuur en landschap met kwaliteit voor mens, plant en dier zodat het er goed leven is. In de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie speelt ons landschap een belangrijke rol als (potentiële) energieleverancier. Gaat deze nieuwe functie samen met de andere functies van ons landschap, zoals ecologie, erfgoed, recreatie, […]

EO Wijers: Schakelen

Het team van Werkend Landschap, the Cloud Collective en Transition Lab is gekozen als één van de vier winnaars van de Eo-Wijers Competitie. Ons voorstel ‘Schakelen’ richt zich op het omarmen en opschalen van (boven)lokale initiatieven. Waarbij trots wordt gecultiveerd en waarbij sociale investeringen vragen om rendement. Uit het juryrapport: “De governance-strategie ‘schakelt’ zowel van […]